DTX WEBSITE ANALYTICSWe Are Not The First...
But The BEST!

فلسفه تولید این سامانه در کشور

بعد از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها، به خصوص شرکت‌هایی که در حوزه فن‌آوری اطلاعات فعالیت دارند، اقدامات مشابهی در خصوص تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی کشور عزیزمان انجام داده‌اند! و ضمن آنکه خدمات سایت Google Analytics‌ و سایت‌های مشابه نیز از این امر مستثی نبوده است، این شبهه وجود داشت که به زودی حتی دامنه‌های ir و یا حتی دامنه‌هایی که چه از نظر شکلی (IP) و یا ماهوی (Location) مربوط به ایران هستند، مانند سایت Alexa از سایت‌هایی تحت پوشش سایت Google Analytics حذف گردند! فارغ از این مساله، نکته دیگری نیز وجود داشت و آن مساله این بود که ممکن است سازمان‌هایی (مانند سازمان شما) با فرض اینکه هیچگونه محدودیتی مانند تحریم‌ها وجود نداشته باشد، تمایلی نداشته باشند که اطلاعات و آمار سایت‌شان در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری قرار داشته باشد. این مسایل مرا بر آن داشت که در کنار دیگر سامانه‌هایی که در سطوح مختلف ملی طراحی و پیاده‌سازی کرده‌ام، اقدام به تولید سامانه دیگری نمایم که ضمن در اختیار دادن بخش‌های مهمی از سایت‌های تجزیه و تحلیل، به امر مانیتورینگ کاربران سایت‌ها نیز بپردازد و شرکت‌ها و سازمان‌ها بتوانند نسخه کاملی از این سامانه را تهیه کرده و در محل خود راه‌اندازی کرده و به صورت نامحدود از امکانات این سامانه بهره برده و اطلاعات مربوط به آمار سایت و یا سایت‌های (داخلی و خارجی) را نزد خود محفوظ داشته باشند.

به امید ایرانی سربلند
داریوش تصدیقی

Telegram Super Group For Discussion!

https://t.me/joinchat/Bj3AqEjOAfLq2Wz861GkxQ

New Features and Bug Fixes Report!

The reported bugs will be fixed asap! Sorry for disturbing you!